dissabte, 13 de maig de 2017

QUÈ HEM DE FER PERQUÈ EL NOSTRE COS ESTIGUI SA?

Hola nois i noies de 4t !
Aquest és el darrer projecte del curs!
Per saber què hem de fer per cuidar el nostre cos, primer hem de saber com funciona. I per això us hem deixat diversos enllaços del cos humà : l'aparell digestiu,  l'aparell respiratori,  l'aparell urinari i l'aparell locomotor. I també dels hàbits saludables.

El cos humà


Introducció


Cuerpo humano: Principales órganos | Camaleón y las naturales ciencias | Capítulo 6


¿Cómo funciona el Cuerpo Humano? | Videos Educativos para Niños


video los organos del cuerpo humano


La Eduteca - La función de nutrición


La importancia de la nutrición


Aparell digestiu


El Aparato Digestivo y la Digestión | Videos para Niños


El Sistema Digestivo: ¿qué es la Digestión? | Videos Educativos para Niños


El sistema digestivo del cuerpo humano para niños - Smile and Learn


La Eduteca - El aparato digestivo


Com funciona l’aparell digestiu. Explicació de com funciona i petit diccionari.
http://www.edu365.com/primaria/muds/natural/digestiu3/index.htm#

Salut i cura de l’aparell digestiu amb unes preguntes i una explicació.Aparell respiratori


El Aparato Respiratorio | Videos Educativos para Niños


El sistema respiratorio del cuerpo humano para niños - Smile and Learn


La Eduteca - El aparato respiratorio

El sistema respiratorio para niños

Aparell excretor


La Eduteca - El aparato excretor


¿Cómo funciona el Sistema Excretor? | Videos Educativos para NiñosEl sistema excretor para niños

Ossos i músculs


Cuerpo humano: Huesos y músculos | Camaleón y las naturales ciencias | Capítulo 5


El aparato locomotor

Ossos


La Eduteca - El esqueleto


Per aprendre els ossos
http://www.edu365.com/primaria/muds/natural/esquelet2/index.htm#

L’esquelet i el seu funcionament
Músculs


La Eduteca - Los músculos


La Eduteca - Los músculos


Hàbits saludables


Són bons hàbits?


Presentació hàbits saludables


Hàbits saludables

https://www.youtube.com/watch?v=InNjWp2eD2Q

10 Habitos para tener una vida saludable

https://www.educalia.org/externs/ali03/c/home.html
Aprèn a menjar amb jocs


Altres

http://www.edu365.com/primaria/salut1/index.htm#
Diferents problemes corporals (ex. otitis, caries, vacunes…)http://www.salonhogar.com/ciencias/anatomia/cuerpo_humano/cuerpo_humano.swf
Joc per col.locar els diferents òrgans


http://www.rena.e12.ve/primeraetapa/
ciencias/indexCH.html
Pàgina venezolana sobre el cos humà i amb activitats


http://www.indicedepaginas.com/puzzles_cuerpohumano.html
Puzzles per fer dels diferents aparells i sistemeshttp://www.cnice.mecd.es/eos/MaterialesEducativos/mem2000/cuerpo/programa/html/actividades.html
Activitats variades tipus memories, puzzles… del cos humàhttp://www.escolar.com/actividades/sopa/index6.htm
sopa de lletres sobre músculs del cos humà